Vòi phun tạo hiệu ứng sương mù có gắn khớp mềm Direction Swivel Joint. Thiết bị vòi phun sương mù được Liên Hoàn Mỹ sản xuất với đầu phun được làm từ chất liệu brass, bên ngoài được phủ một lớp mạ niken sau khi đã xử lí bề mặt.

Vòi phun nước Sphere and Hemisphere hay còn gọi là vòi phun hình quả cầu nước là thiết bị phun nước nhạc nước tạo hiệu ứng đài nước phun hình quả cầu lửa do Liên Hoàn Mỹ sản xuất.

Thiết bị vòi phun nước Water Column Head là thiết bị phun nước nghệ thuật do Liên Hoàn Mỹ sản xuất, Thiết bị tạo hiệu ứng hình cột nước dày và nặng hạt hình quạt. Vòi phun gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.

Thiết bị vòi phun Cascade Foutain (LHM.CF) là thiết bị phun nước - nhạc nước do Liên Hoàn Mỹ sản xuất. Vòi phun Cascade Foutain có khả năng tạo hiệu ứng 7 tia, hướng phun cao, phun xa tạo thành hình tròn.

Vòi phun nước Sculpture Jet là thiết bị phun nước nghệ thuật tạo hiệu ứng hình đài hoa nước ba tầng do Liên Hoàn Mỹ sản xuất. Thiết bị vòi phun này được gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.

 

Vòi phun Water Flower Fountain là sự kết hợp giữa 6  Thiết bị vòi phun Fan Jet - Water Level Independent và một vòi phun Foam Jet - water level dependent khi phun tạo hình bông hoa nước 6 cánh đẹp lung linh.

Thiết bị vòi phun Jumping Jet là thiết bị phun nước - nhạc nước do Liên Hoàn Mỹ sản xuất. Vòi phun nước Jumping jet tạo hình tia nước cực đẹp.

Thiết bị vòi phun Bell Jet (LHM.BJ 20*) là thiết bị Phun nước - Nhạc nước do Liên Hoàn Mỹ sản xuất.Vòi phun tạo hiệu ứng hình quả chuông nước và có gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.

 

Thiết bị vòi phun Aeration Jet là thiết bị phun nước - nhạc nước do Liên Hoàn Mỹ sản xuất, Vòi phun có khả năng tạo hiệu ứng vòi rồng. Vòi phun Aeration Jet được gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.

 

Thiết bị vòi phun nước Columnar Jet là thiết bị phun nước nghệ thuật tạo hiệu ứng hình đài hoa nước ba tầng. Gắn với khớp mềm Directionl Swivel Joints.