THIẾT BỊ TÊ REN NGOÀI

Thiết bị Tê ren ngoài là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu từ Malaysia với thương hiệu FISH.