Đai khởi thủy là phụ kiện để lấy nước trong đường ống đang vận hành. Đai khởi thủy là phụ kiện HDPE nhập khẩu Malaysia.

Thiết bị Tê ren trong là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu từ Malaysia với thương hiệu FISH.

Thiết bị nút bít là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu về và cung cấp. Thiết bị được sản xuất tại Malaysia với thương hiệu FISH.

Thiết bị Tê ren ngoài là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu từ Malaysia với thương hiệu FISH.

Thiết bị Nối thẳng là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu. Phụ kiện được sản xuất tại Malaysia mang thương hiệu FISH.

Thiết bị Tê Thu là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu từ Malaysia với thương hiệu nổi tiếng FISH.

Thiết bị Nối vặn ren ngoài là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu với thương hiệu FISH đến từ Malaysia.

Thiết bị Côn thu là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu. Phụ kiện được sản xuất tại Ma;laysia  mang thương hiệu FISH.

Thiết bị Nối vặn ren trong là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu cung cấp và ứng dụng vào các công trình tưới tự động, ....

Thiết bị Tê đều là phụ kiện cho ống HDPE được Liên Hoàn Mỹ nhập khẩu từ Malaysia với thương hiệu nổi tiếng FISH.