Liên Hoàn Mỹ là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đưa ra giải pháp về hệ thống tưới tự động cho dải phân cách, tưới tự động cho cây xanh đô thị. (Hệ thống tưới tự động tại dải phân cách trên đường Trường Chinh, Nhiêu Lộc Thị Nghè, hầm Thủ Thiêm, và các công trình tưới tự động tại Becamex BÌnh Dương...) đã tiết kiệm nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà Nước. 

Và Là công ty đầu tiền và duy nhất của Việt Nam sản xuất ra thiết bị, phụ kiện dùng cho các hệ thống tưới tự động theo công nghệ Pop-up của Mỹ.

Nội dung đang cập nhật...