Hệ thống Nhạc nước

Hệ thống Nhạc nước tại Công viên văn hoá Đầm Sen là một bước đột phá của Công ty Liên Hoàn Mỹ trong việc thiết kế, nghiên cứu sáng tạo đầy ngẫu hứng với kỹ nghệ tạo hình bằng nước và đèn màu. chúng tôi đã tạo hình thành những đài hoa múa xòe chụm, những con chim vẫy cánh bay lên, những đuôi cá, đuôi công vẫy múa…

Nội dung đang cập nhật...